Wearcheck  – קאופורטיב המעבדות הגדול בעולם, הוקם בשנת 1996 בקנדה והתפתח מאז לכל העולם. הסניף הדרום אפריקאי של Wearcheck הוא הזיכיון האיזורי (אפריקה והמזרח התיכון), חברת לוגיה מערכות אחזקה בע"מ גאה להיות הנציגה הבלעדית בישראל.

כחלק מתפישת האחזקה המתקדמת אותה אנו מובילים חשוב לנו להעביר את הידע הרב שנצבר ללקוחות על מנת שיוכלו להשתמש בכלי חשוב זה – אנליזות שמן וניטור בלאי.

ב-2010 התחלנו לשלוח דגימות בודדות בחודש למעבדה בדרבן דרא"פ. וכיום אנו שולחים מאות דגימות בחודש. הדו"ח המפורט חוזר ללקוח בדוא"ל בתוך 4-7 ימים. דו"ח מקיף ומאוד מדוייק שעובר ניתוח ובקרה ע"י צוות המהנדסים.
יתרון הגודל כ- 80,000 דגימות שמבוצעות בחודש ע"י האנליסטים של Wearcheck מקנה ניסיון נצבר עצום שמוחזר ללקוח כדגימה המזהה תקלות וכשלים צפויים בשלבים מאוד מוקדמים המאפשרים ללקוח למנוע תקלות כבדות ולחסוך עלויות תיקון יקרות.

למעבדות Wearcheck

  • תקני 14000, ISO 9000 ו- 17025
  • שירותי הדגימות שניתנות ע"י המעבדה
  • שמנים תעשייתיים (הידראולי, גיר, משאבות וכד')
  • שמנים ימיים ותחבורתיים
  • שמני שנאים וטורבינות
  • נוזלי קירור
  • דלקים תעשייתיים ותחבורתיים
  • אנליזות פרוגראפיות מתקדמות וניטור בלאי במסננים