חברת לוגיה מערכות אחזקה בע"מ מספקת נשמים באיכות גבוהה מתוצרת Descase. תפקיד הנשם הוא למנוע כניסת לחות ומזהמים לתוך המיכל.

נשם הוא אחד הפתרונות הזולים והפשוטים למנוע הצטברות בקטריות ומזהמים במיכלי דלק ושמן.

לאתר היצרן